แผนก ทันตกรรม

เปิดบริการ         วันจันทร์ – วันศุกร์               เวลา 09.00 – 19.00 น.

เวลาพัก   12.00 – 13.00 น.  ( 1 ชั่วโมง )

ติดต่อสอบถาม ที่เบอร์โทร :  02-7542800  ต่อ 224