MUANGSAMUT  HOSPITAL

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า

แผนก Checkup

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

วันนี้…คุณมอบของขวัญให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักหรือยัง…

ข้อแนะนำ ก่อนการตรวจสุขภาพ

  1. ควรงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจไม่น้อยกว่า 8-12 ชั่วโมง
  2. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
  3. สำหรับสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  4. ท่านที่มีอาการเจ็บป่วยต้องการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรค หรือรับการรักษาควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
  5. ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบว่า ท่านควรได้รับการตรวจเพิ่มหรือไม่
  6. ท่านที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรมรายการตรวจสุขภาพที่มีหลากหลายแบบ ที่ทางเราเตรียมไว้สำหรับให้ทุกท่าน ได้เลือกโปรแกรมตรวจที่เหมาะสมกับท่าน

ท่านสามารถเลือกดูข้อมูล ตามโปรแกรมการตรวจทั้งหมด 7 แบบ ด้านล่างนี้

 

 

แบบที่ 1 สำหรับหนุ่มสาวอายุไม่เกิน 30 ปี ดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นค้นหาความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่มาเร็วกว่าในอดีต

 

แบบที่ 2 สำหรับวัยทำงานอายุ 30-40 ปี ร่างกายที่รับภาระหนักมากขึ้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ครบทุกระบบ

 

  

แบบที่ 3 สำหรับวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป วัยที่มีความเสี่ยงกับความเจ็บป่วยได้ทุกระบบต้องดูแลให้ครอบคลุมทุกอวัยวะของร่างกาย

 

แบบที่ 4 สำหรับบผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดหากตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว ผลการรักษาย่อมต้องดีกว่าแน่นอน

 

 

แบบที่ 5 สำหรับท่านที่กำลังจะแต่งงาน หรือ ต้องการมีบุตรเพื่อคนที่ท่านรักวันนี้สุขภาพของท่านพร้อมสำหรับครอบครัวใหม่หรือยัง

 

แบบที่ 6 มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย

 

 

แบบที่ 7 สำหรับท่านที่ตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพและต้องการตรวจเพิ่มเติมดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว ผลการรักษาย่อมต้องดีกว่าแน่นอน

 

กลับหน้าหลัก