แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ไข้เลือดออก(2)
Gift
เลือก ปกส 2567 แนวนอน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่_1
PlayPause
previous arrow
next arrow

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ควรตรวจเช็คก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี (HPV DNA TEST) ตรวจหาเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ก่อมะเร็ง