วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

   โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ มุ่งมั่นให้บริการรักษาพยาบาลรวมถึง ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรม ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และพึงพอใจของผู้รับบริการรวมทั้งบุคลากร

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ 156 ถ.นารายณ์ปราบศึก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทร.02-1737766-75 แฟกต์ 02-1737765

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ

รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 83/16 หมู่7 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทร. 027542800

เมืองสมุทรบางปูคลินิกเวชกรรม

เมืองสมุทรบางปูคลินิกเวชกรรม เลขที่ 1-1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-323-2332 Fax : 02-323-3035

เมืองสมุทรแพรกษาคลินิกเวชกรรม

เมืองสมุทรแพรกษาคลินิกเวชกรรม เลขที่ 888/20-21 ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 โทร.02-324-3462