ห้องพัก

ห้องใหญ่

รายละเอียด : WiFi Free มีระเบียง

ราคา 3,800 บาท ต่อวัน

ห้องเล็ก

รายละเอียด : WiFi Free มีระเบียง

ราคา 3,500 บาท ต่อวัน

ห้องเล็ก

รายละเอียด : ไม่มีระเบียง

ราคา 3,000 บาท ต่อวัน

รายละเอียดค่าห้อง แต่ละสิทธิ

สิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC

  • ห้องพิเศษเดี่ยว (แอร์) ชั้น 10 VIP-A   ราคา 3,800 บาท / ต่อวัน
  • ห้องพิเศษเดี่ยว (แอร์) ชั้น 10 VIP-B   ราคา 3,500 บาท / ต่อวัน
  • ห้องพิเศษเดี่ยว (แอร์) ชั้น 6                 ราคา 3,000 บาท / ต่อวัน
  • ห้องพิเศษเดี่ยว (แอร์) ชั้น 8                 ราคา 3,000 บาท / ต่อวัน

Remark :
–  ถ้าแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ญาติยังไม่พร้อมรับผู้ป่วยกลับบ้าน ผู้ป่วยและญาติยินยอมจะชำระค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเต็มจำนวน เช่น ค่าห้อง   ค่ายา ค่าแพทย์ และอื่น ๆ
–  ชำระเงินทุก วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์

สิทธิ ประกันสังคม

  • ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 10 VIP-A             จ่ายส่วนเกิน 2,600 บาท / ต่อวัน
  • ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 10 VIP-B             จ่ายส่วนเกิน 2,300 บาท / ต่อวัน
  • ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 6 , ชั้น 8               จ่ายส่วนเกิน 1,800 บาท / ต่อวัน

Remark :
–  หักจากส่วนเกินสิทธิประกันสังคมแล้ว

  • ห้องพิเศษคู่ จ่ายส่วนเกิน  900 บาท / ต่อวัน

Remark :
–  ญาติเฝ้าได้ 1 คน เป็นเพศเดียวกันกับผู้ป่วย