แผนก กายภาพบำบัด

เปิดบริการ         วันจันทร์ – วันศุกร์               เวลา 08.00 – 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม  ที่เบอร์โทร.  02-7542800  ต่อ 1122