สำหรับท่านที่ตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพและต้องการตรวจเพิ่มเติมดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว ผลการรักษาย่อมต้องดีกว่าแน่นอน

 

 1. เอกซเรย์กระเพาะอาหาร และลำไส้้ส่วนต้น ( Upper Gl )                                                                                                                    1,500 บาท
 2. เอกวเรย์ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ ( Barium Enema : BE )                                                                                                                2,000 บาท
 3. ตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนบน ( Ultrasound Upper Abdomen )                                                                                                1,200 บาท
 4. ตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนล่าง ( Ultrasound Lower Abdomen )                                                                                               1,000 บาท
 5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนบน และ ส่วนล่าง ( Ultrasound Whole Abdomen )                                                                            2,200 บาท
 6. ตรวจมะเร็งเต้านม ระบบดิจิตอล ( Digital Mammogram and Ultrasound Breasts )                                                                           2,990 บาท
 7. ตรวจมะเร็งเต้านม ( Mammogram and Ultrasound Breasts )                                                                                                          2,200 บาท
 8. ตรวจมะเร็งปากมดลูก ( Thin Prep ) ( ไม่รวมค่าแพทย์ )                                                                                                                       700 บาท
 9. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ( AFP )                                                                                                                                                      400 บาท
 10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ ( CEA )                                                                                                                                                  400 บาท
 11. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน ( CA 19-9 )                                                                                                                                         600 บาท
 12. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ ( CA 125 )                                                                                                                                              600 บาท
 13. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม ( CA 15-3 )                                                                                                                                           600 บาท
 14. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA )                                                                                                                                       500 บาท
 15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื่้อไวรัสตับอักเสบ เอ ( Anti-HAV Total )                                                                                                                 600 บาท
 16. ตรวจหาเชื่้อไวรัสตับอักเสบ บี ( HBsAg )                                                                                                                                            250 บาท
 17. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ( Anti-HBs )                                                                                                                       250 บาท
 18. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถึ่สูง ( Echocardiogram )                                                                                                                   2,200 บาท

 

 

** ระยะเวลาถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 **

 

ย้อนกลับ  => หน้าโปรแกรมตรวจ