มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ( Vital Sign )
 3. เอกซเรย์ช่องอกเพื่อดูสุขภาพปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray )
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count )
 5. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ( Urine Analysis )
 6. ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งตับ ( AFP )
 7. ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ ( CEA )
 8. ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA ) ( สำหรับสภาพบุรุษ )
 9. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยสูติแพทย์ ( Rap Smear ) ( สำหรับสุภาพสตรี )
 10. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ( Ultrasound Upper Abdomen )
 11. ดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index (BMI) )

 

ราคาปกติ  4,270 บาท

ราคาส่งเสริมสุขภาพ  3,000 บาท

( กรุณางดน้ำและงดอาหารก่อนมาเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง )

** ระยะเวลาถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 **

 

ย้อนกลับ  => หน้าโปรแกรมตรวจ