สำหรับท่านที่กำลังจะแต่งงาน หรือ ต้องการมีบุตรเพื่อคนที่ท่านรักวันนี้สุขภาพของท่านพร้อมสำหรับครอบครัวใหม่หรือยัง

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ( Vital Sign )
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count )
 4. ตรวจดูชนิดของฮิโมโกลบิน ( Hemoglobin Typing )
 5. ตรวจหาการติดเชื่้อไวรัสตับอักเสบ บี ( HBsAg )
 6. ตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื่้อไวรัสดับอักเสบ บี ( Anti-HBs )
 7. ตรวจหาการติดเชื่้อไวรัสเอชไอวี ( โรคเอดส์ ) ( Anti-HIV )
 8. ตรวจหากามโรค ( VDRL )
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน ( Rubella lgG ) ( สำหรับสุภาพสตรี )
 10. ตรวจหมู่เลือด ABO ( ABO Blood group )
 11. ตรวจหาหมู่เลือด Rh ( Rh Blood group )
 12. ดัชนีมวลกาย ( Body mass Index (BMI) )

 

(สุภาพบุรุษ) ราคาปกติ  2,970 บาท

(สุภาพบุรุษ) ราคาส่งเสริมสุขภาพ  1,800 บาท

 

(สุภาพสตรี) ราคาปกติ  3,390 บาท

(สุภาพสตรี) ราคาส่งเสริมสุขภาพ  2,100 บาท

 

(ตรวจเป็นคู่) ราคา  3,400   บาท / คู่

( กรุณางดน้ำและงดอาหารก่อนมาเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง )

** ระยะเวลาถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 **

ย้อนกลับ  => หน้าโปรแกรมตรวจ