สำหรับบผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดหากตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว ผลการรักษาย่อมต้องดีกว่าแน่นอน

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ( Vital Sign )
 3. เอกซเรย์ช่องอกเพื่อดูสุขภาพปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray )
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG )
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count )
 6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ( Urine Analysis )
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar )
 8. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol )
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเชอร์ไรด์ ( Triglyceride )
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง ( ชนิดดี ) ( HDL-Cholesterol )
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ ( ชนิดไม่ดี ) ( LDL-Cholesterol )
 12. ตรวจหากรดยูริคในเลือด ( โรคเก๊าท์ ) ( Uric acid )
 13. ตรวจการทำงานของไต ( BUN , Creatinine )
 14. ตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test )
 15. ตรวจอุจจาระดูพยาธิและระบบขับถ่าย ( Stool Examination )
 16. ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ( Stool Occult Blood )
 17. ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งตับ ( AFP )
 18. ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ ( CEA )
 19. ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA ) ( สำหรับสภาพบุรุษ )
 20. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยสูติแพทย์ ( Rap Smear ) ( สำหรับสุภาพสตรี )
 21. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด ( Ultrasound Whole Abdomen )
 22. ดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index (BMI) )

 

ราคาปกติ  8,920 บาท

ราคาส่งเสริมสุขภาพ  6,090 บาท

( กรุณางดน้ำและงดอาหารก่อนมาเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง )

** ระยะเวลาถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 **

 

ย้อนกลับ  => หน้าโปรแกรมตรวจ