สำหรับวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป วัยที่มีความเสี่ยงกับความเจ็บป่วยได้ทุกระบบต้องดูแลให้ครอบคลุมทุกอวัยวะของร่างกาย

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ( Vital Sign )
 3. เอกซเรย์ช่องอกเพื่อดูสุขภาพปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray )
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG )
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count )
 6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ( Urine Analysis )
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar )
 8. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol )
 9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเชอร์ไรด์ ( Triglyceride )
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง ( ชนิดดี ) ( HDL-Cholesterol )
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ ( ชนิดไม่ดี ) ( LDL-Cholesterol )
 12. ตรวจหากรดยูริคในเลือด ( โรคเก๊าท์ ) ( Uric acid )
 13. ตรวจการทำงานของไต ( Creatinine )
 14. ตรวจการทำงานของตับ ( AST / ALT / ALK )
 15. ตรวจอุจจาระดูพยาธิและระบบขับถ่าย ( Stool Examination )
 16. ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ( Stool Occult Blood )
 17. ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA ) ( สำหรับสภาพบุรุษ )
 18. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยสูติแพทย์ ( Rap Smear ) ( สำหรับสุภาพสตรี )
 19. ดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index (BMI) )

 

ราคาปกติ  4,770 บาท

ราคาส่งเสริมสุขภาพ  3,150 บาท

( กรุณางดน้ำและงดอาหารก่อนมาเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง )

** ระยะเวลาถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 **

 

ย้อนกลับ  => หน้าโปรแกรมตรวจ