สำหรับหนุ่มสาวอายุไม่เกิน 30 ปี ดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นค้นหาความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่มาเร็วกว่าในอดีต

 

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ( Vital Sign )
 3. เอกซเรย์ช่องอกเพื่อดูสุขภาพปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray )
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count )
 5. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ( Urine Analysis )
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar )
 7. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol )
 8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเชอร์ไรด์ ( Triglyceride )
 9. ตรวจหากรดยูริคในเลือด ( โรคเก๊าท์ ) ( Uric acid )
 10. ตรวจการทำงานของไต ( Creatinine )
 11. ตรวจการทำงานของตับ ( AST / ALT )
 12. ดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index (BMI) )

 

ราคาปกติ  2,520 บาท

ราคาส่งเสริมสุขภาพ  1,590 บาท

( กรุณางดน้ำและงดอาหารก่อนมาเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง )

**  ระยะเวลาถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 **

ย้อนกลับ  => หน้าโปรแกรมตรวจ