แผนที่เครือข่ายโรงพยาบาลเมืองสมุทร


รายละเอียด

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 156 ถนนเทศบาล12 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 *โทรศัพท์. 02-1737766 - 75 Fax 02 - 1737783

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ ตั้งอยู่เลขที่ 83/16 หมู่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 *โทรศัพท์. 02-754-2800 - 9 Fax 02 - 7542514

โรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปู ตั้งอยู่เลขที่ 1 - 1/1 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-3234081 - 3 Fax 02-323-2333

เมืองสมุทรแพรกษาคลินิกเวชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 888/20 - 21 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-3243461 - 4 Fax 02-324-3465