51

1.  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
2.  ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign)
3.  เอกซเรย์ช่องอกเพื่อสุขภาพปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-Ray)
4.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)  
5.  ตรวจปัสสวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis)
6.  ตรวจระดับสารบ่งชี้มะเร็ง (AFP)
7.  ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
8.  ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (สำหรับสุภาพบุรุษ)
9.   ตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยสูติแพทย์ (Pap Smear) (สำหรับสุภาพสตรี)
10. ตรวจอัลตร้าซาวด์ท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
11.  ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI) )

 50

45